Get Adobe Flash player

Tak til

 

En lang række foreninger, organisationer, institutioner, udgivere og privatpersoner har bidraget med fakta, billeder og hjælp. Jeg skylder alle en meget stor tak.

 

Her en samling links til de af bidragsyderne, som har egen hjemmeside.

 

 

Tak til alle jer der har bidraget med materiale til denne beretning.
I har med jeres store hjælp givet mig mulighed for at skrive denne 100 %
dokumentariske beretning, til minde om de 31 søfolk der ved dette forlis mistede livet
under udførsel af deres hverv. Under vejs, i de ca. 7 år jeg har arbejdet med projektet
har jeg haft et computer nedbrud. Det har bevirket at ikke alle er med her, jeg har
mistet jeres adresser, men jeg vil jeg selvfølgelig også takke jer.
Thanks to all of you who have contributed material to this report.
Your help have made it possible to write this documentary report in memory of the 31
sailors who lost their lives at this ship wreck doing their jobs. I have had a computer
crash during the 7 year I have worked with the project. As a result not everyone is
listed here as I have lost some addresses but I would like to thank you.
Gert Normann Andersen Gert gav mig ideen til beretningen og
hjalp med diverse oplysninger.
http://www.jdcon.com/index.html
Willy Brorson, lagde en eftersøgning på hans store
hjemmeside.
http://www.snesejler.dk/
Handels og søfartsmuseeum Kronborg.
http://www.maritime-museum.dk Hjalp med fotos og nu ligger
beretningen på deres hj-side
Jørgen Aagaard Martec. Diverse materialer og foto.
http://uddannelse.martec.nu/
Dansk Filminstitut Film og fotos.
http://www.dfi.dk/filmhuset/biblioteket.aspx
Mette Bom, Dansk Kulturarv Diverse fotos.
http://www.danskkulturarv.dk/
COASTERS & OTHER SHIPS REVIVE Diverse fotos.
v/ Miguel Zambras.
http://7seasvessels.com/
Sømændenes Forbund i Danmark Artikel.
http://www.3f.dk/soemaend
Søfartens Ledere Artikler og fotos.
http://www.soefartensledere.dk/kontakt.aspx
Dansk Metal Artikler og fotos.
http://www.co-sea.dk/
Politikken Artikler og fotos.
http://kundecenter.politiken.dk/BordasWeb/
Leif Christensen, Sundby kirkegård. Oplysning om gravsteder.
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/
Kirkegaarde.
Torben Bank Sørensen Oplysning om gravsted og mindestenen på
Haurvig kirkegård.
http://www.dk-gravsten.dk/image
Kultur arvestyrelsen v/ Mette bom Diverse fotos.
www.kulturarv.dk
Kurt Gunnersen lagde en eftersøgning på hans store flotte
hjemmeside.
http://www.gunnersen.dk/
Hanne Hansen. DK. En stor tak til dig, for dit store arbejde med
redigering og hjælp til hjemmesiden.
Albert H. Elliot Pictou Nova Scotia, CA. Oplysninger om værftet i Pictou.
Jes Maribo, DK. Søn af skibsfører Frits Pedersen.
Robert Burchardi; DK. Familie til maskinchef Robert Burchardi.
Skibsfører Hugo Lorentzen, DK. Var fra d. 16.2.51 til 27.7.51 mønstret som
ungmand.
Jørgen Bau Mortensens familie, DK. Bror til telegrafist Jens Johannes Bau
Mortensen.
Desværre døde han i 2011, uden at se beretningen færdig. Jeg nåede heldigvis at
kende ham.
John Tor Pedersen, DK. Arbejdskollega til bådsmand Leo Hjorth Madsen.
Tomas Jørgensen, DK. Familie til matros Hans Kristian
Jørgensen.
Dorothy Tuch,Newcastle, GB. Kaptajn Daniel Collins
datter.
John Christensen, DK. John mønstrede Gerda Toft d. 24.7.54 og afmønstrede
d. 20.11.54, han var den sidste der kom fra skibet før forliset.
pastor Eilschu-Holms familie. DK. Talen ved mindegudstjenesten d. 8.1.1955 i
Holmens Kirke.
Chr. Oluf Iversen, Hvide Sande, DK. En af drengene der dengang fandt
redningsbåden ved Årgab.
Henrik Rudfeld, DK. Søn af maskinassistent Gunnar
Forum Rudfeld.
Torben Skovgaard Bach, DK Torbens hustru er datter efter skibsfører Erik
Morten Rasmussen.
Jytte Dahl Andersen, DK. Datter efter 3. maskinmester
Børge Andersen.
Teresa González Gómez, E. Bidrag bl.a. med oplysninger om
afsejling fra Casablanca.
Niels Rytter, DK Niels mønstrede Gerda Toft som 2. mester i Helsingør d. 13.2.1951
og afmønstrede i Helsingør d. 27.7.1951
Bue Drewsen, DK. Var en af drengene der dengang fandt
redningsbåden ved Årgab.
Inger Bachelore, Newcastle GB. Inger er årsag til fundet af Daniel Collins datter
og har oversat beretningen til Engelsk. Et stort knus til dig, med tak for hjælpen.
DK. Korsør den 1 maj 2013.
Bjarne Skov Poulsen.